Tag: onderwijs

Bertje of une petite histoire d’amour

vier jaarEen foto van mij als vierjarige op de Montessori kleuterschool in de Landmanstraat. Ik weet nog dat ik niet boos mag kijken van de fotograaf. Ik begrijp niet wat hij bedoelt. Ik ben helemaal niet boos. In mijn handen draag ik voor de gelegenheid een soort telbord. Ik heb daar nooit iets mee gedaan. De houten roze en blauwe plankjes met schuurpapier letters herinner ik me goed. Meer …

Dyslexie of niet?

Vandaag kopten de kranten dat slecht onderwijs de aanstichter is van dyslexie. Deze conclusie is afkomstig van Anna Bosman, hoogleraar dyslexie aan de Radboud Universiteit. Als oud-docente en remedial teacher durf ik dat te beamen, met de kanttekening dat niet alle leesproblemen daarmee te verklaren zijn.

Eigenlijk heeft maar een heel klein percentage mensen een leesstoornis die echt problematisch is. Daarnaast is er een grote groep zwakke lezers. Zij hebben geen dyslexie, maar hebben wel veel oefening nodig. Toch is er een toename te zien van het aantal mensen met dyslexie.

De mensen die tegenwoordig met dat etiket rondlopen Meer …